INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
Campus Idiomatico Malaga- Spanish courses in Malaga - Cursos de español en Malaga - Spanischkurse in Malaga
Campus Idiomatico Malaga- Spanish courses in Malaga - Cursos de español en Malaga - Spanischkurse in Malaga

          Kurzy španělštiny v Málaze

Kurzy španělštiny jsou strukturovány na úrovních přizpůsobených Společnému evropskému referenčnímu rámci. Každá úroveň trvá přibližně čtyři týdny, v závislosti na tempu a asimilaci každého studenta. Je možné se připojit na libovolné úrovni, dle znalosti a podle výsledků rozřazovacího  testu najmout počet týdnů, který chcete.

    Kurzy španělštiny v Málaze - Campus Idiomatico

Výuka probíhá od pondělí do pátku, obvykle ráno. Avšak v závislosti na počtu studentů a kapacitě školy mohou kurzy probíhat také v odpoledních hodinách, vždy se souhlasem studenta.

Skupinové lekce trvají 50 minut a soukromé lekce 45 minut. Počet studentů v jedné lekci je od tří do osmi (počet může být zvýšen na 10 studentů v závislosti na dostupnosti a okolnostech a pod přísným dohledem ředitele školy), Průměrný počet studentů je čtyři až pět studentů, což umožňuje sledovat jejich pokroky jednotlivě.

Naše kurzy pokrývají všechny aspekty jazyka: ústní a písemné porozumění, ústní a písemné vyjádření, gramatika, slovní zásoba. Součástí kurzu je kombinace učebnic a materiálů připravených našim učitelským týmem.

Nabízíme obecné jazykové kurzy (Kurz 20, kurz 20 + 5, kurz 20 + 10, kurz 30, DELE, DIE) a specifické kurzy jako digitální marketing, sociální sítě a E-obchod ve španělštině, španělština v cestovním ruchu, ekonomická, obchodní a finanční španělština, právně-administrativní španělština, vysokoškolský technický jazyk vědy / slovní zásoba pro rozvoj komplexních ústních dovedností/ písemný projev, rozhlasová žurnalistika / psaný tisk a španělština pro zaměstnance leteckých společnosti (jazyk námořní a letecké navigace). Je také ideální pro přípravu na DELE (Diploma de español como lengua extranjera) nebo DIE (Diploma Internacional de curso hispánico).

               Spočítejte si cenu vašeho kurzu španělštiny

Kurzy

Ubytování

Příplatek v hlavní sezóně od června do září 20€/ týden

Share