INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Μαθήματα

Campus Idiomatico Malaga- Spanish courses in Malaga - Cursos de español en Malaga - Spanischkurse in Malaga
Campus Idiomatico Malaga- Spanish courses in Malaga - Cursos de español en Malaga - Spanischkurse in Malaga

      Μαθήματα Ισπανικών στην Μάλαγα

Τα μαθήματα Ισπανικών είναι δομημένα σε επίπεδα προσαρμοσμένα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Κάθε επίπεδο διαρκεί περίπου τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το ρυθμό αφομοίωσης του κάθε μαθητή. Είναι δυνατόν να ενταχθεί κανείς σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα, ανάλογα με τις γνώσεις του στο τεστ επιπέδου, και να συνάψει σύμβαση για τον αριθμό των εβδομάδων που επιθυμεί.

Campus Idiomatico Malaga - Spanishschool - Spanischschule - escuela de español

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, συνήθως το πρωί, αν και τελικά, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τη χωρητικότητα του σχολείου, μπορούν να διοργανωθούν απογευματινά μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη του μαθητή. Το σχολείο μπορεί να αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του, δίνοντας προτεραιότητα στα μαθήματα μικρών ομάδων και στα σχολικά μαθήματα κατά την περίοδο από τις 9 π.μ. έως τις 12.20 μ.μ. Οι ιδιωτικές ώρες ή οι επιπλέον ώρες του μαθήματος 30 θα πραγματοποιούνται πριν ή μετά το μάθημα 20 και τα διαλείμματα θα καθορίζονται σε συμβατό χρόνο και για τα δύο μαθήματα (30 και 20). Τα ίδια κριτήρια θα ακολουθηθούν και για το μάθημα με ιδιαίτερα μαθήματα 20+10. Το σχολείο θα είναι σε θέση να προγραμματίσει την επανάληψη των ωρών – εάν είναι απαραίτητο – ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χρόνου.

 

Υπολογίστε την τιμή των μαθημάτων Ισπανικών σας 

Curso

Alojamiento

Suplemento en los meses julio, agosto y septiembre 25€/semana

Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται εβδομαδιαία από το σχολείο μέσω του διευθυντή του φροντιστηρίου με τον προγραμματισμό των μαθημάτων και των επιπέδων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει από τη μία εβδομάδα στην άλλη.
Σε περίπτωση ανάγκης αναπλήρωσης ενός μαθήματος, θα προστεθεί ένα μάθημα ανά ημέρα πριν ή μετά την ημέρα που πρέπει να αναπληρωθεί. Μπορεί επίσης να συμπληρωθεί το Σαββατοκύριακο. Το σχολείο έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει ποια φόρμουλα θα χρησιμοποιήσει. Το σχολείο δεν υποχρεούται να αναπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αργίες, όπως αναφέρονται στο ημερολόγιο αργιών στην ιστοσελίδα μας, και η αναπλήρωσή τους εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Σπουδών.

Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη περιορίζεται σε τέσσερις έως οκτώ (10 ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις περιστάσεις και με αυστηρή απόφαση της διεύθυνσης της σχολής), με μέσο όρο τέσσερις έως πέντε μαθητές, γεγονός που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πρόοδο του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τα ομαδικά μαθήματα (4-8 μαθητές) διαρκούν 50 λεπτά και τα ιδιαίτερα μαθήματα 45 λεπτά. Τα μαθήματα συνομιλίας μπορούν να πραγματοποιούνται εκτός σχολείου για καλύτερη κοινωνικοπολιτισμική εμβάθυνση. Αυτό θα μετρήσει ως χρόνος διδασκαλίας. Επίσης, ως ώρα διδασκαλίας θεωρούνται τα μαθήματα μαγειρικής, οι οδηγοί πόλης στα Ισπανικά, οι επισκέψεις σε μουσεία, τα πρωινά γαστρονομικού ενδιαφέροντος, τα μαθήματα σάλσα. Αυτές και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες από τον κατάλογο των δραστηριοτήτων μας στα ισπανικά μπορούν να κλειστούν ανεξάρτητα από το μάθημα. Ορισμένες δραστηριότητες απαιτούν τουλάχιστον 3 μαθητές.

 

Τα μαθήματά μας καλύπτουν όλες τις πτυχές της γλώσσας: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, προφορική και γραπτή έκφραση, εκμάθηση γραμματικής, λεξιλόγιο. Το υλικό των μαθημάτων είναι ένας συνδυασμός βιβλίων και υλικού που αναπτύχθηκε από το διδακτικό προσωπικό της σχολής.

 

Διαθέτουμε μαθήματα γενικής γλώσσας (Μάθημα 20, Μάθημα 20+5, Μάθημα 20+10, Μάθημα 30, DELE, DIE) και ειδικά μαθήματα, όπως ψηφιακό μάρκετινγκ, κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό εμπόριο στα Ισπανικά, Ισπανικά για επαγγέλματα του τουρισμού, εμπορικά και οικονομικά Ισπανικά, μάθημα επιχειρηματικής και οικονομικής διαχείρισης, Νομικά, διοικητικά και πρωτόκολλα Ισπανικά, Τεχνική Πανεπιστημιακή γλώσσα της επιστήμης/λογοτεχνία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και της προφορικής/γραφικής έκφρασης, Δημοσιογραφική ραδιοφωνική γλώσσα/γραπτός τύπος και Ισπανικά για υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (γλώσσα ναυτιλίας και αεροναυτιλίας). Είναι επίσης ιδανικό για την προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) ή DIE (Diploma Internacional de curso hispánico, Spanish).

Share