INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Naši lektoři španělštiny – Campus Idiomático

 

Campus idiomático-Mezinárodní španělská jazyková škola v Málaze, která má  vzdělávací tým vytvořený z odborníků s dlouholetými zkušenostmi. Naši profesoři přispívají veškerými svými znalostmi a dovednostmi do našich učebních plánů, a vytvářejí tak vzdělávací centrum založené na inovacích a systému otevřené školy. Společně usilujeme o prostředí, ve kterém mohou učitelé a studenti volně říkat své názory a sdělovat nám nápady na vylepšení našich kurzů nejen teoreticky, ale také prakticky.

Lektoři španělštiny, kteří tvoří náš tým, jsou experti v oboru „Výuka španělštiny jako cizího jazyka s vysokoškolským vzděláním“, které jim umožňuje používat moderní metodiku a vytvářet přímé a přátelské vztahy s našimi studenty.

Komunikativní metoda výuky, kterou jsme přijali za svou, patří do současných parametrů ve výuce cizího jazyka podle progresivní metody a dle doporučení Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.

Každý student začíná podle své úrovně španělského jazyka a postupně získává nové gramatické a komunikativní znalosti, které nadále vylepšuje den co den.

Spanish Courses Málaga-Campus Idiomático- Activities-Accommodation

Share