INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Lektoři

Naši lektoři španělštiny – Campus Idiomático

 

Campus idiomático- Mezinárodní španělská škola v Málaze má administrativní a vzdělávací tým, tvořený odborníky s rozsáhlými zkušenostmi, kteří přispívají veškerými svými znalostmi a dovednosti a vytvářejí tak vzdělávací centrum založené na inovacích a systému otevřené školy. Společně usilujeme o  prostředí, ve kterém mohou učitelé a studenti poskytovat názory a navrhnout nápady na vylepšení našich kurzů.

 

Lektoři španělštiny, kteří tvoří náš tým, jsou experti v oboru Výuka španělštiny jako cizího jazyka s vysokoškolským vzděláním, které jim umožňuje používat moderní metodiku a vytvářet přímé a přátelské vztahy se studenty.

 

Komunikativní metoda výuky, kterou jsme přijali za svou, patří do současných parametrů ve výuce cizího jazyka podle progresivní metody a dle doporučení Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.

 

Každý student začíná podle své úrovně a postupně získává nové gramatické a komunikativní znalosti, které nadále vylepšuje den za dnem.

Spanish Courses Málaga-Campus Idiomático- Activities-Accommodation

Spanish-intensive-course-Campus-Idiomático-Málaga-Spain- Native Spanish Teachers

Share