INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Osvědčení

OSVĚDČENÍ, CERTIFIKÁTY A DIPLOMY

Po ukončení vybraného kurzu v našem vzdělávacím centru vydáváme našim studentům 2 druhy certifikátů: potvrzení o účasti (počet hodin, ůroveň atd.) bez nutnosti absolvování testu a vysvědčení, na kterém se objevuje hodnocení závěrečné písemné zkoušky. Tato zkouška se uskutečňuje během posledních dvou lekcí a trvá přibližně dvě hodiny. Test je opraven a odevzdán spolu s osvědčením.

První den kurzu studenti absolvují rozřazovací test, podle kterého jsou zařazeni do náležité skupiny. Úrovně kurzů jsou vytvořeny na základě Evropského referenčného rámce  stanoveného Evropskou radou  v souladu s měřítky Institutu Cervantes a ALTE. Tyto úrovně, které se shodují s obsahem oficiálních státních jazykových zkoušek jsou následující:

 

Úroveň Název úrovně Diplom ELE
A1 Začátečník  
A2 Pokročilý začátečník  
B1 Mírně pokročilý DELE základní úroveň
B2 Pokročilý DELE střední úroveň
C1 Velmi pokročilý  
C2 Expert DELE nejvyšší úroveň

V souladu s těmito úrovněmi jsme v naší škole vytvořili 9 hlavních úrovní. V následující tabulce vám představujeme orientační popis znalostí ve španělském jazyce, kterých by jste měli dosáhnout pro zařazení do jednotlivých kurzů:

 Popis úrovní

Úroveň Popis
A1 Nemáte znalost španělštiny nebo je velmi základní.
A1 + Máte základní znalosti gramatiky i slovní zásoby a jste schopni udržovat základní dialogy.
A2 Jste schopni se vyjadřovat o každodenních situacích a vést krátké rozhovory o všedních záležitostech.
A2 + Můžete se již vyjádřovat o přítomnosti a o vašich  zkušenostech v minulosti, ačkoli s chybami. Dokážete mluvit o budoucnosti.
B1 Můžete komunikovat s dostatečnou jistotou a účastnit se rozhovorů o každodenním životě. Na této úrovni budete studovat některé základní struktury subjunktiva.
B1 + Můžete plynule a spontánně mluvit a psát dobře propojené texty. Kromě dalších prvků španělské gramatiky se pokračuje se spojovacími strukturami.
B2 Můžete se zcela běžně účastnit rozhovoru s rodilým mluvčím, o relativně známých tématech. Je dokončena potřebná gramatika pro přípravu příslušné úřední zkoušky.
C1 Na této úrovni je komunikační kapacita již velmi vysoká. Rozšíříte svou slovní zásobu o studijní výrazy a hovorové obraty. V gramatice provedete hloubkovou studii nejsložitějších struktur, které mohou představovat nejvíce obtíží.
C2 Můžete mluvit v různých významových odstínech španělštiny, pomocí hovorového jazyka. Na této úrovni je požadováno zlepšení a / nebo příprava oficiálních zkoušek.

Campus Idiomatico Malaga - Spanish courses - Spanish certificate - attendance certificate - Spanischzertifikat- certificado de precencia.jpg

Campus Idiomatico Malaga - Spanish courses - attendance certificate- Spanish certificate - certificado de presencia - Spanischzertifikat

Share