INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

CERTYFIKATY I DYPLOMY

Nasza szkoła oferuje dwa rodzaje certyfikatów po skończeniu kursu:

Certyfikat Ukończenia Kursu (wraz z ilością godzin zajęć i poziomem) jest wręczany bez testu końcowego;

Dyplom Zdolności Językowych (wraz z wynikiem lub oceną z testu końcowego), które wręczamy po teście końcowym. Test ten jest przeprowadzony podczas dwóch ostatnich godzin kursu, sprawdzony jeszcze tego samego dnia, dlatego też Dyplom możliwy jest do odebrania do kilku godzin po ukończeniu kursu.

 

Oficjalne certyfikaty

Oprócz tego, nasza szkoła załatwia wszystkie potrzebne dokumenty do przystąpienia do oficjalnego egzaminu językowego (zobacz: kurs 20+10).

 POZIOMY

Pierwszego dnia kursu przystąpisz do ustnego i pisemnego testu językowego, na podstawie którego przypiszemy Cię do odpowiedniej grupy. 

Poziomy są ustalone na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Instytut Cervantesa i Europejską Organizację Certyfikatów Kompetencji Językowej (ALTE).

 

Poziom Nazwa Dyplomy ELE
A1 Początkujący  
A2 Podstawowy  
B1 Średniozaawansowany DELE poziom podstawowy
B2 Zaawansowany DELE poziom średniozaawansowany
C1 Efficient operative domain  
C2 Ekspert DELE poziom najwyższy

Na podstawie powyższych kryteriów nasza szkoła zaadoptowała system dziewięciu poziomów. Poniżej znaleźć można opisy szczegółowe opisy.

OPIS POZIOMÓW

Poziom Opis
A1 Brak znajomości hiszpańskiego/znajomość bardzo podstawowa.
A1 + Podstawowa znajomość gramatyki i słownictwa. Umiejętność przeprowadzenia podstawowych dialogów. 
A2 Umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz przeprowadzenia rozmów na wybrane tematy. 
A2 + Umiejętność rozmowy na bieżące tematy, a także o swoim przeszłym doświadczeniu  i przyszłości. 
B1 Pewna siebie komunikacja, możliwość aktywnego uczestnictwa w rozmowie o życiu codziennym. Podstawy subjuntivo. 
B1 + Umiejętność swobodnej i płynnej rozmowy, a także pisania tekstów wyrażających opinię. Kontynuacja nauki subjuntivo wraz z innymi elementami gramatyki. 
B2 Umiejętność rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka, mimo że niektóre tematy mogą być wcześniej nieznane. 
C1 Umiejętność wyrażania swoich emocji oraz rozumienie jest na bardzo wysokim poziomie. Poszerzenie słownictwa i wyrażeń. Nauka bardziej złożonych aspektów gramatycznych. 
C2 Umiejętność mówienia i rozumienia różnych rejestrów hiszpańskiego. Komunikacja poprzez pisanie i mówienie jest zbliżona do rodzimego użytkownika języka.
Share